Rok za podnošenje ponuda je 26. jun u 15:00 sati. Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.
Detaljan opis zahtjeva možete naći na linku ispod.