U periodu od 15. do 17. oktobra 2021, u okviru inicijative “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politike”, koju podupire M’BASE, uspješno smo realizovali obuku pod nazivom “Modeli pružanja podrške i zaštite prava pacijenata u radu sa osobama pogođenim bolestima jetre”. Ovaj događaj okupio je predstavnike različitih sektora i organizacija, uključujući članove HEP-CG, te nam je zadovoljstvo zahvaliti se na njihovom aktivnom učešću, kao i članovima srodnih organizacija poput CAZAS-a, MHF-a, Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog Grada i JUVENTAS-a.

Izražavamo duboku zahvalnost predavačicama koje su s nama podijelile izuzetno vrijedne informacije o virusnim hepatitisima, procedurama testiranja, liječenju i pravima pacijenata unutar zdravstvenog sistema. Njihov doprinos bio je neprocjenjiv za obogaćivanje našeg razumijevanja i pristupa ovoj temi.

Sa realizacijom prvih aktivnosti u sklopu projekta HEP-START, sa zadovoljstvom možemo svjedočiti o pozitivnim rezultatima. Ovo uključuje poboljšanje procesa upućivanja pacijenata na liječenje, povećanje svijesti i bolje razumijevanje procedura za testiranje i liječenje. Takođe smo uspješno identifikovali ključne izazove koji su prethodno otežavali povezivanje i pristup pacijenata uslugama našeg zdravstvenog sistema. Zahvaljujemo svim učesnicima i partnerima na njihovoj posvećenosti i saradnji u ovom važnom poduhvatu.