Dijelimo utiske s nedavne obuke fokusirane na komunikaciju, odnose s javnošću i medijske veštine, gdje su predavači kreirali inovativan koncept obuke koji je učesnicima pružio priliku za izgradnju i usavršavanje vještina javnog nastupa. Kroz interaktivne sesije, obuka je obuhvatila ključne aspekte verbalne i neverbalne komunikacije, tehnike za prevladavanje treme i efikasnu pripremu za medijske intervju.

Izuzetno zapažen dio obuke bio je praktični rad pred kamerama, gdje su učesnici imali priliku snimati intervjue i izjave, a zatim ih analizirati u grupi. Ova praksa omogućila je svakom učesniku da uvidi vlastite snage i područja za poboljšanje u kontekstu medijskog predstavljanja.