Danas smo potpisali ugovor o finansiranju projekta #HEPStart!

U narednih godinu dana, uz podršku Centar za građansko obrazovanje – CGOCentar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore#Politikon#FES, realizovaćemo brojne aktivnosti usmjerene na osnaživanje pacijenata sa bolestima jetre i unapredjenje nacionalnih programa za hepatitis.