Prošle sedmice imali smo priliku da organizujemo plodonosan sastanak sa prim dr Danilom Jokićem, direktorom Doma zdravlja Podgorica, fokusiran na inicijative za poboljšanje pristupa prevenciji, testiranju i liječenju virusnih hepatitisa. Uprkos izazovima koje je sa sobom donijela pandemija COVID-19, bilo je ohrabrujuće vidjeti iskazanu spremnost Doma zdravlja da se posveti unapređenju dijagnostičkih i terapeutskih procedura za pacijente.

Tokom sastanka, predstavnik HEP Montenegro posebno je naglasio probleme u vezi sa zakazivanjem prvih i kontrolnih pregleda, ističući pri tome važnost bolje komunikacije među različitim nivoima zdravstvene zaštite. Takođe, iskoristili smo priliku da predstavimo #HEPStart projekt i pozovemo Dom zdravlja da se aktivno uključi u nadolazeće faze projekta.

Ovaj sastanak smatramo ključnim korakom ka izgradnji temelja za dalju saradnju u oblasti zdravstva. Uzbuđeni smo zbog budućih prilika za zajednički rad, ne samo na projektu #HEPStart, već i na drugim inicijativama koje će doprinijeti zdravlju i blagostanju naše zajednice.