Na Svjetski dan virusnih hepatitisa – 28. jul počinje višemjesečna kampanja podizanja svijesti i promocije testiranja na virusne hepatititise pod sloganom „Čekanje nije opcija“ koju relizuje Udruženja pacijenata sa bolestima jetre – HEP Crna Gora“ u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, Domom zdravlja Podgorica i NVO CAZAS.

Povodom 28. jula Udruženje pacijenata ukazuje na važnost promocije testiranja na virusne hepatitise, njihovu rasprostranjenost kao i važnost terapijske pismenosti pacijenata. U Crnoj Gori je svijet o ovoj zdravstvenoj temi i dalje jako niska, građani ne prepoznaju rizik i samim tim se ne testiraju što dovodi do kasne dijagnoze i razvoja bolesti. Važno je edukovati građane da su virusni hepatitisi i dalje zastupljeni, naročito B i C, da se prenose neezaštićenim seksualnim odnosom, vertikalnom transmisijom sa majke na dijete a najčešće putem inficirane krvi prilikom dijeljenja pribora za injektiranje droga ili korišćenjem nesterilnog pribora za tetoviranje, pirsing, kozmetičke tretmane i drugo. Nažalost, i dalje postoje pacijenti koji ne znaju da je terapija dostupna i efikasna u Crnoj Gori i zbog toga ne ulaze u proces liječenja.

Posebno je važna i dobra poruka što kampanju o virusnim hepatitisima realizujemo u saradnji sa zdravstvenim institucijama i srodnim nevladinim organizacijama jer na taj način pokazujemo da smo spremni da odgovorimo na potrebe populacija u povećanom riziku kao i podržimo pacijente u procesu liječenja upravo kroz saradnju i multisektorski odgovor.

U svijetu na svakih trideset sekundi jedna osoba umre od bolesti izazvanih virusnim hepatitisima. Simptomi su blagi i često se bolest kasno otkrije a u svijetu  350 miliona ljudi živi sa hroničnom infekcijom virusnog hepatitisa. Preko 8.000 novih infekcija hepatitisom B i C javlja se svakog dana. To je preko 5 infekcija svakog minuta.

Infekcija hepatitisom je tiha, a svijest o zdravlju jetre je niska. Većina simptoma se pojavljuje tek kada je bolest uznapredovala, što dovodi do velikog broja nedijagnostikovanih ljudi koji žive sa hepatitisom. Čak i kada se dijagnostikuje hepatitis, broj ljudi koji idu na liječenje je neverovatno nizak.  Većina ljudi otkrije da imaju hepatitis B ili C nakon mnogo godina tihe infekcije i tek kada razviju ozbiljno oboljenje jetre ili rak.   U svijetu, samo 10% ljudi sa hroničnim hepatitisom B ima dijagnozu a samo 22% njih se liječi. Kada je riječ o hepatitisu C, svega 21% ljudi sa hepatitisom C ima dijagnozu a 62% onih sa dijagnozom dobija tretman da se izliječi.  U momentu kada u svijetu postoji efikasna vakcina za prevenciju hepatitisa B i uspješni programi liječenja za hepatitis C, nedopustivo je da stopa neotkrivenih slučajeva bude toliko visoka odnosno da je stepen testiranja na tako niskom nivou. Zato čekanje nije opcija već se treba redovno testirati na virusne hepatitise.

U petak 28. jula, u saradnji sa javno zdravstvenim institucijama biće organizovano  besplatno i anonimno testiranje na virusne hepatitise u nekoliko gradova Crne Gore u sklopu domova zdravlja u navedenim terminima:

  • Institut za javno zdravlje Crne Gore 8-17h
  • Dom zdravlja Herceg Novi 9-15h
  • Dom zdravlja Bar 11-14h
  • Dom zdravlja Nikšić 15-19h
  • Dom zdravlja Bijelo Polje 8-12h
  • Dom zdravlja Berane 7-15h
  • Dom zdravlja Kotor 8-14h

Za testiranje nije potreban uput niti zdravstvena knjižica već svi zainteresovani samo treba da se jave za testiranje u navedenom terminu jer je isto anonimno i testiranje se vrši brzim testovima te su nalazi dostupni kroz pola sata. Svi zainteresovani za informacije o hepatitisu mogu se besplatno javiti u savjetovalište Udruženja na 067600988 koje će sjutra biti dostupno od 8 do 20h.