HEP Buster: Jačanje OCD kroz Obuku za Pisanje Projekata u Mojkovcu

U idiličnom ambijentu Mojkovca, od 18. do 21. jula, održana je obuka usmjerena na osnaživanje vještina pisanja projekata, kao dio inicijative projekta HEP buster. Cilj obuke bio je pružiti članovima organizacija civilnog društva (OCD) znanja i alate potrebne za...