Jačanje Učešća NVO: Održan Treninga na Cetinju

Članovi našeg udruženja 10-12. jun 2020. prisustvovali su treningu Mehanizmi učešća NVO u procesima donošenja odluka. Trening je održan na Cetinju u organizaciji CRNVO Škola civilnog društva. Vrijeme provedeno na treningu je proteklo u prijatnoj atmosferi, produktivno...