Jačanje Učešća NVO:Održan Treninga na Cetinju

Članovi našeg udruženja 10-12. jun 2020. prisustvovali su treningu Mehanizmi učešća NVO u procesima donošenja odluka. Trening je održan na Cetinju u organizaciji CRNVO Škola civilnog društva. Vrijeme provedeno na treningu je proteklo u prijatnoj atmosferi, produktivno...

HEP Buster: Jačanje OCD kroz Obuku za Pisanje Projekata u Mojkovcu

U idiličnom ambijentu Mojkovca, od 18. do 21. jula, održana je obuka usmjerena na osnaživanje vještina pisanja projekata, kao dio inicijative projekta HEP buster. Cilj obuke bio je pružiti članovima organizacija civilnog društva (OCD) znanja i alate potrebne za...